Privacy Policy

Chính sách bảo mật sau đây chi phối cách thức mà trang web sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng của mình. Chính sách quyền riêng tư áp dụng cho mọi sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi www.fr.bws-shop.info.com.

Thông tin nhận dạng cá nhân:
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng theo nhiều cách khác nhau khi họ truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký vào bản tin và điền vào một biểu mẫu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ có trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu về tên và địa chỉ email của họ nhưng họ cũng có tùy chọn truy cập trang web ẩn danh. Do đó, chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng nếu họ cung cấp một cách tự nguyện. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. Tuy nhiên, điều này có thể ngăn họ sử dụng một số tính năng nhất định của trang web nơi cung cấp thông tin đó được coi là cần thiết.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân:
Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về người dùng có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính, hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ Internet và thông tin kỹ thuật khác có liên quan.

Việc sử dụng cookie trình duyệt web:
Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookie" để nâng cao trải nghiệm người dùng và cho phép chúng sẽ cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào mọi tính năng của trang web. Tuy nhiên, nó hoàn toàn dựa trên toàn quyền người dùng để kích hoạt tính năng này hay không.

Làm thế nào để chúng ta sử dụng thông tin thu thập?

"Fr.bws-shop.info" có thể thu thập và sử dụng thông tin như sau:
• Để cải thiện dịch vụ khách hàng: THÔNG TIN THU THẬP giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn hiệu quả hơn.
• Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng: hiểu toàn diện cách sản phẩm và dịch vụ của chúng ta đang được sử dụng.
• Để cải thiện trang web của chúng tôi: Tùy chọn phản hồi giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi theo nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi.
• Để gửi email định kỳ: Địa chỉ email của người dùng chỉ được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu và các yêu cầu khác.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?
Bằng cách áp dụng các phương thức lưu trữ, lưu trữ và xử lý phù hợp, chúng tôi đảm bảo an ninh đối với truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ, phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ trong trang web của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn lỗ hổng PCI để tạo môi trường an toàn cho người dùng của chúng tôi.

Làm thế nào để chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn?
Chúng tôi không bán, thương mại hoặc thuê bất kỳ thông tin nào được thu thập. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh của chúng tôi, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên nhưng sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập cụ thể nào về bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập cụ thể nào. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba cho các hoạt động hoạt động như gửi bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba này với điều kiện bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy.

Điều khoản và điều kiện của quảng cáo trên trang web của chúng tôi:
Các quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie cho phép máy chủ quảng cáo nhận dạng máy tính của bạn. Điều này được sử dụng để biên dịch thông tin nhận dạng cá nhân về cách sử dụng của bạn cho phép các mạng quảng cáo thực hiện quảng cáo được nhắm mục tiêu hiệu quả. Chính sách bảo mật này không bao gồm việc sử dụng cookie bởi bất kỳ nhà quảng cáo nào của chúng tôi.

Điều khoản và điều kiện của Google Quảng cáo:
Quảng cáo Được phục vụ bởi Google sử dụng DART Cookie chỉ sử dụng thông tin không thể nhận dạng cá nhân và không thể theo dõi thông tin cá nhân về bạn e.g. Tên, địa chỉ email, địa chỉ vật lý, v.v ... Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie phi tiêu bằng cách truy cập Chính sách bảo mật của Google AD và mạng nội dung tại https://www.google.com.vn/privacy_ads.html

Điều khoản và điều kiện về các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này:
"Fr.bws-shop.info" có quyết định cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ khi nào cần thiết. Tuy nhiên, bất kỳ bản cập nhật nào sẽ được thông báo trên trang chính của chúng tôi và ngày sửa đổi cũng sẽ được cập nhật bên dưới. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bằng cách đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn có trách nhiệm định kỳ sẽ nhận thức được các sửa đổi.

Khi nào bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này?
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cung cấp sự chấp nhận ngầm về chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi khuyên bạn nên không sử dụng bất kỳ tính năng nào của trang web.

Liên hệ chúng tôi!

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, trang web của chúng tôi và các tính năng của nó, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên địa chỉ email sau:

fr.bws-shop.info.
[Email được bảo vệ]