Jayro’s Lockpick v2021.6.17 WinPE Download [Latest]

Jayro's lockpick winpe

Jayro's Lockpick.- là một bộ cài đặt lại / loại bỏ mật khẩu có thể khởi động (ISO có thể khởi động) cho thanh USB của bạn (sử dụng Rufus hoặc phần mềm tương tự) hoặc DVD.

Đặc trưng
[Email được bảo vệ] Thay đổi mật khẩu.
• Bỏ qua mật khẩu Windows
• Phục hồi mật khẩu Windows Lazesoft
• ntpwedit.
• O & O Bluecon Usermanager
• PCUNLocker.
• Đặt lại mật khẩu Windows
• Công cụ mở khóa đăng nhập Windows
• Đặt lại mật khẩu Windows

Được tạo bởi Jayro Jones (Đặt lại máy tính)

Có gì mới
* Một số cải tiến

Phát hành tiêu đề: jayros.lockpick.v2021.6.17.winpe
Nhà phát triển: Trang chủ
Giấy phép: Phần mềm chia sẻ
HĐH: Windows.
Tải xuống: XDNHV.