All in One Runtimes 2.5.0 [Latest]

Tất cả trong một thời gian chạy

Tất cả trong một thời gian chạy- là một gói của tất cả các gói thời gian chạy quan trọng cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các chương trình sẽ hoạt động trơn tru và nó cũng sẽ tự động cài đặt chúng.

Gói AIO Runtimes cung cấp trình cài đặt thuận tiện cung cấp tùy chọn chọn Runtimes sẽ được cài đặt! Trình cài đặt cũng phát hiện RUNTIMES đã cài đặt để tránh cài đặt lại.

Phụ thuộc hệ thống được kiểm tra tự động. Ví dụ: trình .NET Framework 4.6 sẽ được cài đặt trên Windows 7 và Windows 8.1 - trên Windows 10, nó sẽ không.

Có gì mới
* Bấm vào đây

Bản phát hành tiêu đề: all.in.one.runimes.2.5.0
Nhà phát triển: Trang chủ
Giấy phép: Phần mềm miễn phí
HĐH: Windows.
Tải xuống: XDNHV.
Tất cả trong một runtimes 2.5.0 (378 MB)

________

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết tải xuống bị hỏng hoặc không hoạt động sau đó, [Liên hệ chúng tôi ]
..Cảm ơn bạn!