About Us

Mục đích chính của th.bws-shop.info.com là cung cấp cho bạn phiên bản phần mềm mới nhất hoàn toàn miễn phí.

- Chúng tôi chỉ cung cấp các phần mềm tốt nhất.
- Tất cả các phần mềm trên th.bws-shop.info.com là phần mềm gián điệp 100% và không có vi-rút.
- Chúng tôi giữ cả loại phần mềm beta & cuối cùng

Lưu ý quan trọng: Tất cả các tài liệu được đăng trên trang web được lấy từ các nguồn mở trên Internet hoặc gửi bởi khách truy cập đến trang web. Tất cả các quyền đối với các chương trình thuộc về tác giả của họ và chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin.

Vì vậy, nếu bạn thích thì chúng tôi khuyên bạn nên mua phần mềm từ trang web của nhà phát triển.

Liên hệ với chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ suy nghĩ hoặc đề xuất nào thìLiên hệ chúng tôi .